Fransmän är inga sopor | Arbetet skriver om Arena Idés seminarium

scocco arbetet

Är en annan ekonomisk politik i Europa möjlig? Det var frågan som diskuterades under lanseringsseminariet av Lars Anells rapport ”En väg mot tillväxt och ökad
sysselsättning i Europa”. Rapporten kommenterades av Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco och Kommunals samhällspolitiska chef Maja Fjaestad. Tidningen Arbetet skriver om seminariet.

Under många år har Tyskland lyckats skapa konkurrensfördelar genom lägre löner. För att öka den ekonomiska tillväxten i Europa måste blickarna nu vändas från Tyskland, menar chefsekonomen Sandro Scocco och Lars Anell, tidigare ordförande för Vetenskapsrådet.

Läs hela artikeln här.