Låga räntor bara ett nödvändigt ont | Sandro Scocco på DN Debatt

Professorerna Per Krusell och John Hassler gör en korrekt iakttagelse (DN Debatt 19/2) när de konstaterar att lågräntesamhället inte beror på Riksbanken och att det är en bred internationell trend. Däremot är slutsatsen att vi bara ska acceptera detta och anpassa oss betydligt mer tveksam, skriver Sandro Scocco, chefsekonom Arena idé.

Läs hela artikeln här.