Följ Jakten på den jämlika skolan

jps_square

OECD har vid flera tillfällen varnat för ojämlikheten inom den svenska skolan. Nu ger sig Vesna Prekopic ut för att hitta idéerna, förslagen och projekten som lägger grunden för en jämlik skola.

Skolan har alltid varit och kommer fortsätta vara en av de stora samhällsfrågor som engagerar invånare, opinionsbildare och politiken. Svenska skolresultat har under lång tid sjunkit och OECD har vid flera tillfällen varnat om ojämlikheten inom den svenska skolan. Den senaste PISA-mätningen visar att den nedåtgående resultatspiralen är bruten, men än finns mycket kvar att göra. Därför startar nu tankesmedjan Arena Idé projektet Jakten på den jämlika skolan.

I Sverige är tydligt att det spelar roll var eleverna bor, vilken familj de växer upp i och vilket område deras skola ligger för vilken utbildning de kommer att få. Det är oacceptabelt, säger Vesna Prekopic projektledare Jakten på den jämlika skolan.

Under 2017 kommer Vesna Prekopic att träffa forskare, skolpersonal, elever, organisationer och politiker för att lyfta och granska de idéer som finns och det som redan görs för att öka jämlikheten och likvärdigheten inom skolan. Resultatet av sökandet kommer att presenteras i en slutrapport i januari 2018 och följas i podden Jakten på jämlika skolan.

Det finns så många goda exempel som måste lyftas och spridas. Skolan blir inte jämlik för att den är jämlik i en stad, säger Vesna Prekopic

Följ jakten, idéerna och Vesnas analyser i podden Jakten på den jämlika skolan, på instagram, twitter och på facebook.

 

Lyssna på första avsnittet


När kan man säga att den svenska skolan var bra och när slutade den att vara det? Tillsammans med forskaren och författaren Per Kornhall pratar Vesna Prekopic om hur det generellt står till med jämlikheten i skolan och hur det sett ut i historiskt perspektiv. Hur har läraryrket förändrats över tid och vad beror det på att svenska lärarkåren är den lärarkår inom OECD som i högst grad ångrar sitt yrkesval?