Staten, skolan och styrningen | Nytt avsnitt av Jakten på den jämlika skolan

jps_square

Samtal med Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Sedan kommunaliseringen på 90-talet har röster höjts för att staten ska ta tillbaka ansvaret för skolan, men vad betyder det egentligen? Klart är i alla fall att likvärdigheten i skolan inte kan bero på enskilda kommuner, privata huvudmän, skolor, rektorer eller lärare, utan det behövs ett övergripande ansvar för att på systemnivå se till att skolan är likvärdig. Om tanken är att alla elever ska klara skolan, hur måste den då organiseras? Och hur viktigt är det med en gemensam kraftsamling för skolan, som den som Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och LO visat upp? Vi träffar Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, som vet vad hon vill ha för skolans bästa.
Obs! Avsnittet spelades in innan Skolkommissionens slutbetänkande överlämnades till regeringen.

Följ jakten och idéerna, och delta i samtalet på instagram, twitter och på facebook. Lyssna på avsnittet här och prenumerera via iTunes.