Flyktingmottagande – ett politiskt slagträ eller världens bästa jobb?

MOm profession bildspel

Sedan hösten 2015 har många förändringar gjorts i det svenska flyktingmottagandet. Ofta hänvisning till att  arbetssituationen för dem som jobbar inom mottagningssystemet måste värnas, men vad säger de själva? 

En rad olika yrkesgrupper arbetar inom det svenska mottagningssystemet, från handläggare på Migrationsverket till lärare på skolor, socialsekreterare och personer som jobbar på HVB-hem. Sedan hösten 2015, då nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige, har flera stora förändringar gjorts i det svenska flyktingmottagandet. Permanenta uppehållstillstånd är inte längre norm, flera asylskäl har tagits bort och en stor andel av de som får skydd i Sverige har inte längre rätt att återförenas med sina familjer. Förändringarna och förslagen handlar även om stödet människor får för att komma tillrätta i Sverige, och flera utspel har gjorts om hur vi ska hantera dem som nekats asyl. Som skäl till många av förslagen har politikerna hänvisat till att vi måste värna om välfärden och dem som jobbar i välfärden.

Att flyktingmottagande ställs mot välfärd är inget nytt, men vad säger de som jobbar inom välfärdssystemet? Det här avsnittet av Människor & Migration handlar om de människor som jobbar med flyktingmottagande och deras arbetssituation.

Podden gästas av socionomen Jenny Sepulveda Westman och läraren och Vi står inte ut-engagerade Charlotte Lilja Pittuco som berättar om sin arbetssituation och de människor som de möter i sin vardag. Hur kan man som lärare få en elev som ännu inte fått uppehållstillstånd att bry sig om skolarbetet? Hur var det att jobba med ensamkommande barn under den period som vissa politiker hänvisar till som en systemkollaps?

Podden gästas även av Akademikerförbundet SSRs samhällspolitiska chef Ursula Berge som tillsammans med Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och kommunikationsansvarige Maja Dahl pratar om fackets roll när politikerna använder medlemmarna som slagträ i debatten.

Prenumerera på podden via iTunesRSSFacebook och Twitter.