Lafferkurvan och voodoo-ekonomin

2017-06-15 18.52.38

Sandro Scocco och Jenny Lindahl berättar historien om hur Lafferkurvan föds på en sötvattensekonoms servett (om den nu gjorde det) till Dick Cheneys och Donald Rumsfelds stora förvåning 1974. Hur den fick sitt genomslag med Ronald Reagan, och sina efterföljare på 1990-talet i Sverige. Hur teorins arvtagare Donald Trump, Timbro och Svenskt Näringsliv resonerar, och vad sjutton en sötvattensekonom egentligen är.

Dessutom: lyssnarfrågor från förra avsnittet om den kommunala skatteutjämningen.

Ett stort tack till Transportarbetareförbundet för att vi fick låna deras studio!

Paul Krugman i New York Times om Lafferkurvan: The Laffer Swerve.

Diskussionen i skatteutskottet som refereras till: Sandro Scoccos inledning här, och debatten är sen ungefär tre timmar in.