Sök till Akademin för rörelsejurister

ak_jur_square

Kan juridik användas som ett verktyg för att ge utsatta människor en röst, utjämna sociala orättvisor och jobba för ett mer jämlikt samhälle?

I december 2015 släppte Arena Idé Rami Al-khamisis rapport Rörelsejurister och med den startade ett samtal om juristen och juristutbildningens roll, och juridiken i sociala rörelser. I sommar genomför Hyresgästföreningen, Arena Idé och ABF för första gången ett fyra dagar långt sommarinternat för jurister, juridikstuderande och aktivister som arbetar med juridik i vardagen och som brinner för rättvisefrågor. Målet är att samla progressiva och rättviseorienterade jurister som brinner för feminism, antirasism, antidiskriminering, postkolonialism och social- och ekonomisk rättvisa.

Akademin för Rörelsejurister kommer för första gången att utbilda unga jurister i praktisk och teoretisk juridik med fokus på migrationsrätt, barnrätt, boendefrågor, antirasism och antidiskriminering, polisrätt, HBTQ-rättigheter, med mera. Här får du som jobbar eller planerar att jobba juridiskt en plattform där du får lära känna likasinnade och yrkesverksamma praktiker och akademiker, umgås i en lugn miljö och knyta kontakter som är nyttiga för såväl dig själv som för den rörelse som du redan idag är en del av eller blir en del av när du kommer ut i arbetslivet.

Nu har ansökningen öppnat! Läs mer om Akademin och om hur du söker här.