Om Arena Idé

In English ››

Arena Idé är tankesmedjan inom ArenagruppenVi vill vrida opinionsbildningen i en annan riktning och lyfta in frågor och en verklighetsbeskrivning som i dag saknas. Vi vill undersöka vår samtid och påverka vår framtid. Vi verkar utifrån värderingar baserade på jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet. Arena Idé vill stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt och verka för ett debattklimat präglat av ömsesidig respekt och dialog. Vår verksamhet består i utgivning av rapporter, böcker och skrifter, anordnande av seminarier och debatter. Till oss har vi knutit experter, forskare, utredare och skribenter. Läs mer om Arena Idé här.

Organisation: Arena Idé är tankesmedjan inom Arenagruppen. Till Arena Idé är ett vetenskapligt, ett fackligt, ett juridiskt och ett ekonomiskt råd knutet. Läs mer om vår organisation här.

Våra tjänster: Vi erbjuder en rad tjänster som anordning av seminarier, konferenser, utedningar med mera. Läs mer om våra tjänster här.