Våra tjänster

Arena Idés utredningstjänst

Vi erbjuder dig utredningar, utvärderingar, projektledning, sekreterarskap i projekt och utredningar, föreläsningar, rådgivning och expertkunskap. Kompetens finns inom områden som ekonomi, arbetsmarknad, välfärd, migration och integration, utbildning och forskning, näringspolitik och innovationer, internationell politik, energi–miljö–klimat, media och kultur, organisation och facklig utveckling.

Vi erbjuder dig detta genom vårt nätverk av kompetenta personer med skiftande bakgrund. De delar Arenagruppens värdegrund, har bred och varierad kompetens inom centrala politikområden och en mångårig professionell erfarenhet. De har en yrkesbakgrund i politiken, den fackliga världen, statsförvaltning, akademierna, medier och privata näringslivet. Läs mer

Kontakta Boa Ruthström för mer information på +4673 654 13 15 eller via mejl, boa.ruthstrom@arenagruppen.se

Seminarier

Arena Idé arrangerar seminarier på uppdrag och i samarbete med organisationer och företag. Syftet med Arena Idés seminarieverksamhet är att stimulera och radikalisera idédebatten, och att uppmuntra samtalen om samhälle, litteratur och kultur  i hela landet.

Vi organiserar även seminarier på uppdrag. Våra seminarier vill fungera som en resurs för dig och din organisation när samtalet och debatten är i fokus. Vi producerar hela program och förmedlar författare och debattörer till föreläsningar, seminarier, kurser och seminarieserier. Vi hjälper dig att arrangera seminarier, utforma program, föreläsningsserier, enstaka kvällsmöten eller hela kurser.

Vill du veta mer om Arena Idés seminarieverksamhet?

Kontakta utredningschef Lisa Pelling:

E-post: lisa.pelling[a]arenagruppen.se