Jakten på den jämlika skolan

Skolan har alltid varit och kommer fortsätta vara en av de stora samhällsfrågor som engagerar invånare, opinionsbildare och politiken. Svenska skolresultat har under lång tid sjunkit, därför är det glädjande att den senaste PISA-mätningen visar att den nedåtgående resultatspiralen är bruten. Dock finns tydliga skillnader, som dessutom ökat över tid, mellan vilka elever som klarar sin skolgång och vilka som halkar efter. Det står helt klart att socioekonomiska skillnader spelar roll för skolframgången och därmed de framtida livschanserna. Det är oacceptabelt.

I Jakten på den jämlika skolan ger sig Vesna Prekopic ut för att hitta det som på lång sikt kan skapa jämlikhet i svensk skola. Genom att träffa forskare, skolpersonal, elever, organisationer och politiker ska Vesna Prekopic lyfta och granska de idéer som finns och det som redan görs för att öka jämlikheten och likvärdigheten. Resultatet av sökandet kommer att presenteras i en slutrapport i januari 2018.

Följ jakten, idéerna och Vesnas analyser i podden Jakten på den jämlika skolan, på instagram, twitter och på facebook.

Publicerat inom projektet

 

När kan man säga att den svenska skolan var bra och när slutade den att vara det? Tillsammans med forskaren och författaren Per Kornhall pratar Vesna Prekopic om hur det generellt står till med jämlikheten i skolan och hur det sett ut i historiskt perspektiv. Hur har läraryrket förändrats över tid och vad beror det på att svenska lärarkåren är den lärarkår inom OECD som i högst grad ångrar sitt yrkesval?