Jakten på den jämlika skolan

Skolan har alltid varit och kommer fortsätta vara en av de stora samhällsfrågor som engagerar invånare, opinionsbildare och politiken. Svenska skolresultat har under lång tid sjunkit, därför är det glädjande att den senaste PISA-mätningen visar att den nedåtgående resultatspiralen är bruten. Dock finns tydliga skillnader, som dessutom ökat över tid, mellan vilka elever som klarar sin skolgång och vilka som halkar efter. Det står helt klart att socioekonomiska skillnader spelar roll för skolframgången och därmed de framtida livschanserna. Det är oacceptabelt.

I Jakten på den jämlika skolan ger sig Vesna Prekopic ut för att hitta det som på lång sikt kan skapa jämlikhet i svensk skola. Genom att träffa forskare, skolpersonal, elever, organisationer och politiker ska Vesna Prekopic lyfta och granska de idéer som finns och det som redan görs för att öka jämlikheten och likvärdigheten. Resultatet av sökandet kommer att presenteras i en slutrapport i januari 2018.

Följ jakten, idéerna och Vesnas analyser i podden Jakten på den jämlika skolan, på instagram, twitter och på facebook.

Publicerat inom projektet

 

När kan man säga att den svenska skolan var bra och när slutade den att vara det? Tillsammans med forskaren och författaren Per Kornhall pratar Vesna Prekopic om hur det generellt står till med jämlikheten i skolan och hur det sett ut i historiskt perspektiv. Hur har läraryrket förändrats över tid och vad beror det på att svenska lärarkåren är den lärarkår inom OECD som i högst grad ångrar sitt yrkesval?

 

Betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande. Likvärdig betygssättning betyder att elevers kunskaper bedöms på samma sätt oavsett vilken klass eller skola eleven går i. När Skolverket utvärderade betygssystemet 2016 ansåg många lärare att det är svårt att uppnå en likvärdig betygssättning, nationellt, inom kommunen men också i den egna skolan. Nationella prov ska vara ett stöd i en rättssäker betygsättning, men läckta prov, fusk och tecken på betygsinflation underminerar betyg som kunskapsmätare. Är vi mer fixerade vid likvärdig betygsättning i Sverige än i resten av Europa? Hur bra är det med tidiga betyg? Och kan vi någonsin få en likvärdig bedömning och betygsättning? Professorn och betygsforskaren Christian Lundahl resonerar om betygens betydelse för den jämlika skolan med Malin Söderberg, biträdande rektor på Nacka gymnasium.

 

Sedan kommunaliseringen på 90-talet har röster höjts för att staten ska ta tillbaka ansvaret för skolan, men vad betyder det egentligen? Klart är i alla fall att likvärdigheten i skolan inte kan bero på enskilda kommuner, privata huvudmän, skolor, rektorer eller lärare, utan det behövs ett övergripande ansvar för att på systemnivå se till att skolan är likvärdig. Om tanken är att alla elever ska klara skolan, hur måste den då organiseras? Och hur viktigt är det med en gemensam kraftsamling för skolan, som den som Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och LO visat upp? Vi träffar Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, som vet vad hon vill ha för skolans bästa. Obs! Avsnittet spelades in innan Skolkommissionens slutbetänkande överlämnades till regeringen.

Det går bra nu. Åtminstone för tjejerna och kvinnorna. De får höga betyg i skolan, som gör att de kan skaffa sig åtråvärda akademiska utbildningar och välavlönade jobb. I andra änden står en allt större grupp killar och män som halkar efter på samma områden som tjejerna har framgång i. Det finns tydliga kopplingar mellan skillnaderna i grund- och gymnasieskolan och resten av det vuxna livet. På sikt ger det allvarliga konsekvenser för hela vårt demokratiska samhälle. Men hur hanterar skolan de inbyggda förväntningar och traditioner som följer med killarna och tjejerna in i skolan, och som så tydligt påverkar deras framtid? Hur kan man göra för att motverka att killarna hamnar ännu mer efter? Vi pratar med Sydsvenskans skol- och utbildningsreporter Emma Leijnse, aktuell med boken Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen om varför det är dags att satsa på killarna.

 

Lider skolan av resursbrist eller av att vara en felstyrd organisation? Behöver vi ett obligatoriskt skolval eller lottning? Vad är viktigast att ta tag i för att skapa en jämlik skola? Det finns många aspekter att vrida och vända på, inte minst när det gäller att se konsekvenserna av det fria skolvalet och friskolereformen. Elevsammansättningen måste lagregleras, tror Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Reformförslagen för att komma åt skolsegregationen är både kända för politikerna och , men det är inte självklart att alla verkligen vill göra något åt den, menar Jonas Vlachos, den skolforskande nationalekonomen. I det femte avsnittet av Jakten på den jämlika skolan samtalar vi om systemfelen i svensk skola.

 

Måste skolvalet avskaffas för att få vi ska få bukt med skolans segregation och bristande likvärdighet eller finns andra möjligheter till förändring inom rådande skolvalssystem? Samtal i Almedalen med Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, (S), Anna Sjögren, Docent, Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, Erik Blom, ledamot i Skolkommissionen.