Politiken efter populismen – behövs de politiska partierna?

15:00 - 15:45    04th Jul 2017    TCO-landet, Almedalen 

Det politiska engagemanget växer, men hittar också nya former. Vi ser i spåren av Brexit, Trump och Le Pen, en allt starkare trend av populistiska rörelser med enkla lösningar på komplexa problem.

Samtidigt handlar allt mer av den partipolitiska debatten om detaljer där skillnaderna mellan de politiska alternativen minskar. Är det i själva verket avsaknaden av tydliga ideologiska vägval som gör att populismen växer sig starkare? Och vems problem är det egentligen? Hur kommer politiken i framtiden se ut, när de etablerade partierna inte har förmågan att kanalisera medborgarnas engagemang? Fem tankesmedjor med olika ideologisk profil, bjuder tillsammans in till samtal om hur morgondagens politiska engagemang, debatt och samtal skall se ut.

Medverkande:
Lisa Pelling, Utredningschef, Arena Idé
Karin Svanborg-Sjöwall, VD, Timbro
Andreas Bergström, Vice VD, Fores
Alexander Crawford, Processledare, Global Utmaning
Ann-Therese Enarsson, VD, Futurion
Per Lagerström, Moderator, Futurion