ArenaPlay

Är en annan ekonomisk politik i Europa möjlig? | Lyssna på seminariet

omslag en annan politik möjlig arenaplay

23 februari. Den 15 februari arrangerade Arena Idé och ABF Stockholm seminariet Är en annan ekonomisk politik i Europa möjligt? Ett seminarium där Lars Anell, Maja Fjaestad och Sandro Scocco diskuterade om Europas ekonomiska kris, Brexit och framtida tillväxtmöjligheter. Nu kan du lyssna på inspelning från seminariet. Seminariet utgick ifrån Lars Anells rapport ”En väg mot tillväxt och ökad
sysselsättning i Europa”. Rapporten diskuterar och... Läs mer

Lyssna på | Hur rika länder blev rika och varför fattiga länder förblir fattiga

reinert-global-ekonomi

19 september. Vilken roll spelar ekonomisk struktur – industri och kunskapsintensiva tjänster – för ett lands välstånd? Vilken roll spelar avindustrialiseringen i den ekonomiska periferin för de ökande folkvandringarna och den ökande terrorismen? Den 14 september arrangerade Arena Idé tillsammans  med ABF Stockholm och Nätverket för gemensam välfärd ett seminarium utifrån den omtalade boken Global Ekonomi. Under... Läs mer

Lösningar för högutbildades integration | Lyssna på seminariet

högutbildades etablering

6 juli. Över 140 000 personer finns just nu i Migrationsverkets mottagningssystem. De som ansökt om asyl efter den 24 november 2015 kommer att omfattas av ny lagstiftning och få tillfälliga uppehållstillstånd. Möjligheten att omvandla ett tillfälligt tillstånd till ett permanent uppehållstillstånd genom att skaffa ett jobb kan skapa incitament för nyanlända med yrkeskompetens och utbildning som... Läs mer

Välkommen Jobbarkompis | Lyssna på seminariet

5 juli. Hur arbetar fackföreningsrörelsen med integration på arbetsmarknaden? Nu kan du lyssna och titta på Arena Idés och Hotell- och restaurangfackets seminarium om fackföreningsrörelsens initiativ och lösningar för integration på arbetsmarknaden.

Lyssna på | MIPEX – Hur blir ett land världsbäst på integration?

MIPEX sem

25 maj. MIPEX är ett index som med hjälp av 167 indikatorer inom sammanlagt åtta politikområden jämför integrationspolitiken i 38 länder inom EU och OECD. Den senaste publicerade rapporten placerade Sverige i topp. Men att Sveriges integrationspolitik har varit bra i ett internationellt perspektiv beror på att det under lång tid funnits en politisk vilja att Sverige... Läs mer

Lyssna på seminariet Morgondagens socialtjänst

morgondagensplay

30 mars. Hur kan Sverige stärka samhällets yttersta sociala insatser? Socialtjänsten som sammanhållen organisation är satt under press. Rapporter om låg bemanning, högt tryck och grupper som hamnar mellan stolarna syns i stort sett dagligen i media. Regeringen planerar en översyn av socialtjänsten, men vad ser de för behov och vad bör översynen innehålla? Den 21/3 arrangerades ett... Läs mer

Lyssna på | Att binda politiken vid hållbarhetsmasten

Kajsassemin

11 mars. Den 25 februari arrangerade Arena Idé ett seminarium för rapportlansering och samtal kring doktoranden Kajsa Borgnäs rapport Att binda politiken vid hållbarhetsmasten – Hur Sverige kan utforma världens mest ambitiösa klimatpolitiska ramverk. Rapporten kommenterades av Matilda Ernkrans, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet (S), Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen samt Johan Hall, LO-utredare med fokus på näringspolitik. Seminariet... Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö | Lyssna inspelningen från seminariet

27 januari. Sjukskrivningar med psykosocial bakgrund ökar snabbt, men vad säger den aktuella forskningen? Det flexibla arbetslivet med dess för- och nackdelar ökar i omfattning. Hur ska arbetsgivare och facken hantera avigsidorna? Vilka instrument behövs för att komma tillrätta med problemen? Den 20 januari arrangerades ett seminarium om Psykosocial arbetsmiljö. Under seminariet föreläste Eva Vingård, professor emeritus i... Läs mer

Lyssna på | Integrationen och arbetets marknad

omslag Jennie K Larsson

20 januari. 2010 inför Alliansregeringen arbetslinjen i svensk integrationspolitik. Med den så kallade etableringsreformen sker den största förändringen av politikområdet sedan 1970-talet. Då blir Arbetsförmedlingen ansvarig myndighet för flyktingmottagandet och privata företag ges en större roll i utförandet av politiken. Följden blir ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt genomgripande organisatoriska förändringar. Men vad innebär det för de individer som arbetar... Läs mer

Går det att leva på sänkta lägstalöner? | Rapport och samtal

omslag ett anständigt liv

14 januari. Vad händer med samhället och människors levnadsvillkor om lägstalönerna skulle sänkas? Hur påverkar det livet för dem som ska leva på de lönerna? Åsikter om vilka löner människor bör få för utfört arbete är kopplade till synen på vad som är ett anständigt liv. När Arena idé släppte rapporten Ett anständigt liv 2013 diskuterades lägre... Läs mer