Människor och Migration

Människor och Migration är podcasten som tar sig an migration ur ett statsvetenskapligt och juridiskt perspektiv. I podcasten pratar Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och advokaten och asylrättsjuristen Ignacio Vita om migration och de människor som rör sig över gränser.

Ignacio Vita är en av Sveriges mest välkända asylrättsjurister och han undervisar även domare och andra jurister i asylrätt och mänskliga rättigheter. Lisa Pelling är utredningschef på Arena Idé och har doktorerat i statsvetenskap inom migration och transnationella band. Samtalet leds av Arena Idés kommunikationsansvarige, Maja Dahl.

Vill du ha mer info eller intervjua någon som pratar i podden, tveka inte att höra av dig.

Prenumerera på podden via iTunesRSSFacebook och Twitter.
_________________________________________________________________________

Avsnitt 18. maj 20 ,  2016

Den 24 november höll regeringen en presskonferens där de föreslog att Sverige, för att minska antal personer som söker asyl i Sverige, ska sänka sig till EU:s miniminivå i migrationspolitiken. I Människor & Migration går Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och asylrättsjuristen Ignacio Vita igenom vilka konventioner och direktiv som styr hur vi kan tolka vad som menas med EU:s miniminivå och om regeringens lagförslag ligger på den nivån? Om Sveriges nya lag ligger på en miniminivå i EU, vad menar de partier som säger att det inte räcker?

_________________________________________________________________________

Avsnitt 17. april 22 ,  2016

Vad innebär det att leva som papperslös i Sverige idag och hur mår de barn som gör det? Henry Ascher, barnläkare och docent i barnmedicin, gästar podcasten Människor & Migration och pratar tillsammans med statsvetaren och Arena Idés utredningschef Lisa Pelling, om hur vardagen ser ut för barn som lever i papperslöshet.
_________________________________________________________________________

Avsnitt 16. april 8 ,  2016


18e mars kom EU och Turkiet överens om att stoppa alla människor som försöker ta sig från Turkiet till EU via Grekland för att i EU kunna söka skydd undan krig och förföljelse. Avtalet har kritiserats från många håll, men vad innebär egentligen avtalet och vad händer nu på Lesbos? Kadidja Bedoui från Vi gör vad vi kan gästar Människor & Migration och förklarar, tillsammans med asylrättsjuristen Ignacio Vita, hur avtalet mellan EU och Turkiet är utformat och vilka konsekvenser det kommer att få för de människor som nu tar sig till Grekland.
_________________________________________________________________________

Avsnitt 15. mars 24 ,  2016

Processen att förvandla höstens migrationspolitiska utspel till lag är igång. Den 11 februari skickade regeringen ut ett förslag till ny lagstiftning på remiss. I det här avsnittet av Människor & Migration går statsvetaren Lisa Pelling, asylrättsjuristen Ignacio Vita och Arena idés kommunikationsansvarig Maja Dahl igenom remissvaren.

_________________________________________________________________________

Avsnitt 14. mars 11 ,  2016

Hur påverkar flykt, väntan och tillfälliga uppehållstillstånd barns psykiska hälsa? Rädda Barnens barnpsykolog Jannes Grudin gästar Människor och Migration och pratar tillsammans med Lisa Pelling om hur vi tar hand om barn som flytt, och vad människor i barnens närhet och vardag kan göra för att ge dem trygghet och hopp.
_________________________________________________________________________

Avsnitt 13. februari 26 ,  2016

Hur ska den tillfälliga migrationsrättsliga lagen se ut? Nu har regeringen presenterat sitt utkast till lagrådsremiss där den nya lagen beskrivs och argumenteras för. Hur ser processen ut framöver och på vilket sätt argumenterar regeringen för att Sverige ska lägga sig på EU:s miniminivå för flyktingmottagande? I det här avsnittet av Människor & Migration går asylrättsjuristen Ignacio Vita och Arena idés kommunikationsansvarige Maja Dahl igenom lagrådsremissen, argumentationen och diskuterar vad konsekvenserna blir för olika grupper.
_________________________________________________________________________

Avsnitt 12. februari 12 ,  2016

Varje år kommer tusentals människor till Sverige för att jobba som bärplockare. Många av dem måste skuldsätta sig för att kunna komma hit. Hur fungerar egentligen rekryteringen av dessa människor och hur ser deras villkor ut? Människor & Migration gästas av Mats Wingborg, journalist som följt den kommersiella plockningen av vilda bär i mer än tio år och skrivit nio rapporter om arbetsvillkoren för utländska bärplockarna. Tillsammans med statsvetaren Lisa Pelling pratar Mats Wingborg om hur systemet för bärplockare ser ut och vilka förändringar som skulle kunna göras för att stärka plockarnas villkor.
_________________________________________________________________________

Avsnitt 11. februari 8 ,  2016

Hösten 2015 gick Sverige från ”Hela Sverige skramlar” till ”andrum” och ID-kontroller. Snart ska riksdagen förvandla höstens migrationsuppgörelser och åtgärdsförslag till lagtext. Det kan bli en helt ny flyktingpolitik. Men vad är det egentligen som står på spel? I det här specialavsnittet av Människor & Migration förklarar asylrättsjuristen Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling vilka förslag som ligger på bordet, och vilka konsekvenserna kan bli. Vem kommer ha möjlighet att få skydd i Sverige, hur ofta kommer de tillfälliga uppehållstillstånden behöva förnyas och vad krävs för att kunna få hit sina anhöriga?

_________________________________________________________________________

Avsnitt 10. januari 28 ,  2016

2008 infördes nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige. Hur ser det systemet ut och vad är nuvarande systems för- och nackdelar? Statsvetaren Lisa Pelling och Åsa Odin Ekman, TCO’s utredare i integration- och migrationsfrågor samt expert i regeringens kommande utredning om arbetskraftsinvandring, förklarar hur arbetskraftsinvandringen till Sverige ser ut och hur situationen ser ut för gruppen som Lisa Pelling kallar för skyddssökande arbetskraftsinvandrare.

_________________________________________________________________________

Avsnitt 9. januari 15 ,  2016

Dublinförordningen avgör vilken av EU:s medlemsstater som är ansvariga för att pröva en asylansökan, men hur går prövningen till och varför görs de? Asylrättsjuristen Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling förklarar Dublinförordningen och kritiken mot den.

_________________________________________________________________________

Avsnitt 8. december 17 december,  2015

Hur har medierna hanterat den så kallade flyktingkrisen? I höstens sista avsnitt gästas podcasten av Dagens Arenas reporter Johanna Senneby för att prata om pressetik, bildpublicering och mediebevakning av höstens presskonferenser och migrationspolitiska utspel. Hur resonerar man som journalist när man intervjuar människor som flyr och vad måste man ta hänsyn till vid bildpublicering? Har svensk media granskat och förklarat de migrationspolitiska utspelen så att allmänheten förstått konsekvenserna av dem? Vad blir de stora journalistiska utmaningarna framöver inom det migrationspolitiska bevakningsområdet och hur borde svensk mediakår ta sig an dem?

_________________________________________________________________________

Avsnitt 7. december 4,  2015


Går det att ha helt täta gränser? Nationella chefen för gränspolisen i Sverige och Sveriges representant i Frontex styrelse, Patrik Engström, gästar för att tillsammans med Arena idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling prata gränskontroller. Hur ser det egentligen ut vid gränskontrollerna i Sverige och i övriga Europa och vad händer när gränserna blir allt mer stängda? Gör den skärpta migrationspolitiken att människor tar allt större risker för att söka skydd och finns det åtgärder att ta för att rädda liv?

_________________________________________________________________________

Avsnitt 6. november 20,  2015

Människor som inte anses ha rätt att vistas i Sverige kan frihetsberövas och sättas i så kallade förvar i väntan på avvisning eller utvisning. På vilka grunder tas beslut om att en person ska sättas i förvar och hur går den processen till? Asylrättsjuristen Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling, går igenom de olika förvarsformerna, regelverket som styr och hur det ser ut i verkligheten. I podden lyfts även kritiken mot och alternativen till förvar.

_________________________________________________________________________

Avsnitt 5. november 6,  2015

Vad krävs för att en HBTQ-person ska få asyl i Sverige? Aino Gröndahl, en av Sveriges främsta experter på asylfrågor kopplat till sexuell läggning och könsidentitet, gästar podcasten för att besvara frågor om HBTQ-personers asylprocess. Hur bevisar en person sin sexuella läggning eller sin könsidentitet och räcker det med att komma från ett land där det straffas med döden för att få asyl?
_________________________________________________________________________

Avsnitt 4. Oktober 23,  2015

Vad innebär riksdagspartiernas migrationspolitiska förslag och vilka konsekvenser kan de få? Asylrättsjuristen Ignacio Vita och Statsvetaren Lisa Pelling förklarar de åtgärder som är tänkta att minska antalet människor som söker asyl i Sverige, som tillfälliga uppehållstillstånd, gränskontroller, säkra länder och skärpta försörjningskrav för familjeåterförening.

_________________________________________________________________________

Avsnitt 3. Oktober 9,  2015

Vad går barn som flyr ensamma igenom för att få asyl i Sverige? Asylrättsjuristen Ignacio Vita och Louise Dane, forskare inom asylrätt och barnets bästa i asylprocessen, förklarar hur ensamkommande barn behandlas i det svenska systemet. Hur går en åldersbedömning till och vad menas med barnets bästa?

_________________________________________________________________________

Avsnitt 2. September 25,  2015

Vad krävs för att få asyl i Sverige och skiljer det sig åt från andra länder? I andra avsnittet av Människor & Migration guidar asylrättsjuristen Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling oss igenom asylprocessen. Vad behöver en människa som söker asyl kunna bevisa för att få skydd? Vi lyfter även människorättsorganisationernas roll i att stötta den sökande genom asylprocessen och förse myndigheter med korrekt landinformation.
_________________________________________________________________________

Avsnitt 1. September 18,  2015

Hur många människor är det som flyr och varför kan de inte ta sig till Europa utan att riskera sina liv? I första avsnittet av Människor och Migration tar sig asyljuristen Ignacio Vita och Arena idés utredningschef Lisa Pelling an nuläget i migrationsfrågan, varför vi behöver lagliga vägar till Europa och hur de skulle kunna se ut.