Publikationer

Arena Idé vill stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt och verka för ett debattklimat präglat av ömsesidig respekt och dialog. Vår verksamhet består i utgivning av rapporter, böcker och skrifter, anordnande av seminarier och debatter. Till oss har vi knutit experter, forskare, utredare och skribenter. Läs mer om Arena Idé här ›› 

Rapporter: Arbetsrätt, klimatpolitik, diskriminering, handel etc. Arena Idé släpper varje år en rad rapporter i aktuella samhällsfrågor. Rapporterna är vetenskapligt välgrundade och ämnar att lyfta eller fördjupa kunskapen om centrala frågor i samhällsdebatten. Våra Rapporter hittar du här.

Ny Tid, rapportserie: Ny Tid är ett projekt inom tankesmedjan Arena Idé. Syftet är att befrämja en fri, radikal och progressiv idéutveckling inom olika politikområden. Inom projektet publicerar vi rapporter och uppsatser från fria och till oss knutna skribenter. Ny Tid hittar du här.

Böcker: Fördjupad debatt kräver fördjupad kunskap. Böckerna från Arena Idé är tänkta att bidra till en djupgående folkbildning i olika frågor. Ämnena är alltid aktuella, alltid viktiga. Böckerna ges ut via bokförlaget Premiss som ingår i Arenagruppen. Våra Böcker hittar du här.

Arena Play: Alla våra föreläsningar, när som helst. I ett centraliserat samhälle kan vi inte vara på alla platser vi vill vara. Därför spelar vi in och sänder våra seminarier via webben. Arena Play hittar du här.