Rapporter

Policies for Innovation in Times of Digitalization

policies-for-innovation-omslag

29 september. Rapporten ”Politics for Innovation in Times of Digitalization. A Comparative report on innovation policies in Finland, Sweden and Germany” är ett resultat av ett samarbete mellan de tre tankesmedjorna Arena idé, Friedrich Ebert Stiftung i Tyskland, samt Kalevi Sorsa Foundation i Finland. Det finns förstås många skillnader mellan Sverige, Tyskland och Finland. Men ett viktigt gemensamt drag... Läs mer

Ladda ned rapport

Vad ska folkhögskolan vara?

Omslag Vad ska folkhögskolan vara

12 juli. Hur ska folkhögskolorna kunna stödja folkrörelser och det civila samhället? Den frågan är i hög grad aktuell med anledning av förslaget till bidragssystem. Rörelsefolkhögskolorna är oroliga för att möjligheten att stödja och utveckla civilsamhället begränsas. Utredaren Mats Wingborg har i samarbete med tankesmedjan Arena Idé och en rad folkhögskolor skrivit rapporten ”Vad ska folkhögskolan vara?... Läs mer

Ladda ned rapport

Jämlikhetsskapande integration

Omslag jämlikhetsskapande integration

20 juni. Dagens värld präglas av ökande ojämlikhet. Även om skillnaden i inkomst mellan länder verkar ha jämnats ut under de senaste årtiondena, så fortsätter skillnaderna inom länder att öka. Och ojämlikheten ökar snabbare i Sverige än i de flesta jämförbara länder. Ojämlikheten är en drivkraft bakom den ökande migrationen i världen. I dag räk- nar den... Läs mer

Ladda ned rapport

Integrationsutmaningen: Fackliga förslag och lösningar

Integrationsutmaningen

23 maj. Sverige står inför en integrationsutmaning. Tusentals människor har på livsfarliga vägar flytt undan krig och förföljelse för att finna en ny fristad. Människor med kunskap, erfarenhet och viljan att påbörja ett nytt liv i Sverige. Frågan är nu hur den framtiden ska se ut och hur Sverige som land tar sig an uppgiften? Rapporten Integrationsutmaningen:... Läs mer

Ladda ned rapport

Sabotera inte öppenheten om partipolitikens pengar

omslag partipolitik

10 maj. Efter mer än tio års fördröjning beslöt Sveriges riksdag under mars 2014 att införa ”Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier”, insynslagen. De första redovisningarna enligt lagens krav blev offentliga på Kammarkollegiets hemsida under sommaren 2015. Ungefär samtidigt tillsatte regeringen Reinfeldt en ny kommitté med uppgift att lägga fram förslag så att lagen så... Läs mer

Ladda ned rapport

Krympande utrymme för det civila samhället

omslag krympande utrymme för det civila samhället

26 april. Superutvecklingsåret 2015 är över. Avtal om nya hållbara utvecklingsmål, om finansieringen av dem och avtal  om att motverka växthuseffekten är på plats. Men för det civila samhället fortsätter klimatet att försämras. Länder i alla delar av världen inför eller skärper restriktioner som försvårar för civilsamhällets organisationer, framför allt de som arbetar för demokrati och mänskliga... Läs mer

Ladda ned rapport

USA:s växande klyftor – vad händer med The American Dream?

Omslag USAs klyftor

31 mars. Författaren, utrikeskorrespondenten och USA-kännaren Karin Henriksson har läst böcker och rapporter av forskare som Putnam, Deaton, Inglehart och Stiglitz och besökt samhällena Rowan och Eden i North Carolina där jobben försvinner. De 400 rikaste i USA äger lika mycket som de 150 miljoner som äger minst. Andelen som får pension från arbetsgivaren har sjunkit till strax under 35... Läs mer

Ladda ned rapport

Att binda politiken vid hållbarhetsmasten

omslag borgnäs

25 februari. Den nuvarande rödgröna regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk kan se ut. Utredningen ska redovisas den 1 mars respektive den 1 juni 2016. Förhoppningen är att genom ett klimatpolitiskt ramverk etablera klimatpolitiska mål, formulera styrmedel samt lägga grunden för en “samlad och långsiktig” klimatpolitik. Direktiven nämner särskilt att en... Läs mer

Ladda ned rapport

Så blir klimatpolitiken jämlik

omslag - så blir klimatpolitiken jämlik

22 februari. Uppspelet inför klimatmötet i Paris var ödesmättat. Värden för mötet, president François Hollande, konstaterade att aldrig har insatserna varit så höga som vid detta möte. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon menade att det är en möjlighet som aldrig kommer tillbaka och påven trumfade alla med att säga att vi är på randen till att begå kollektivt... Läs mer

Ladda ned rapport

Ett Anständigt Liv

omslag ett anständigt liv

13 januari. Åsikter om vilka löner människor bör få för utfört arbete är kopplade till synen på vilka liv människor ska leva. 2013 gav Arena idé ut Ett Anständigt liv första gången. Då handlade debatten om ungdomsarbetslösheten het. Nu ligger fokus på sänkta ingångslöner som ett sätt att underlätta för nyanlända flyktingar att få jobb. Målet är... Läs mer

Ladda ned rapport