Rapporter

Svensk industris konkurrenskraft i en ny global ekonomi

omslag-daniel-lind

20 oktober. Hur fungerar den globala ekonomin? I vilken utsträckning är Kina världens fabrik? Hur konsumtionsledd är USAs tillväxt, och hur stort är USAs bidrag till de globala obalanserna? Hur handelsberoende är Sverige och vilka är våra viktigaste handelspartners? Hur konkurrenskraftig är svensk ekonomi och svensk industri, och vad har hänt med Sverige sedan finanskrisen 2008-09? Detta är några av de frågor... Läs mer

Ladda ned rapport

The Populist Signal

omslag-the-populist-signal

17 oktober. The Populist Signal handlar om den turbulenta politiska scen som utspelas i Storbritannien och över hela Västeuropa. Rapporten beskriver ökningen av populistiska partier som en produkt av besvikelse med politiska partier och val, av människor som känner att de inte har en röst i de beslut som fattas. Författaren Claudia Chwalisz skriver om medborgarnas minskade tilltro till ”etablissemanget” och politiska partiers problem... Läs mer

Ladda ned rapport

Osäkra jobb

omslag-osakra-jobb

6 oktober. - Fackliga strategier för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar I Sverige minskar tillsvidareanställningarna sedan mer än 20 år tillbaka. I stället ökar antalet tidsbegränsade anställningar, timvikariat, projekt- och provanställningar som aldrig leder till en fast anställning. Det handlar om ”sms-anställningar”, anställningar där medarbetaren får ett sms med kort varsel om när nästa pass börjar.... Läs mer

Ladda ned rapport

Policies for Innovation in Times of Digitalization

policies-for-innovation-omslag

29 september. Rapporten ”Politics for Innovation in Times of Digitalization. A Comparative report on innovation policies in Finland, Sweden and Germany” är ett resultat av ett samarbete mellan de tre tankesmedjorna Arena idé, Friedrich Ebert Stiftung i Tyskland, samt Kalevi Sorsa Foundation i Finland. Det finns förstås många skillnader mellan Sverige, Tyskland och Finland. Men ett viktigt gemensamt drag... Läs mer

Ladda ned rapport

Vad ska folkhögskolan vara?

Omslag Vad ska folkhögskolan vara

12 juli. Hur ska folkhögskolorna kunna stödja folkrörelser och det civila samhället? Den frågan är i hög grad aktuell med anledning av förslaget till bidragssystem. Rörelsefolkhögskolorna är oroliga för att möjligheten att stödja och utveckla civilsamhället begränsas. Utredaren Mats Wingborg har i samarbete med tankesmedjan Arena Idé och en rad folkhögskolor skrivit rapporten ”Vad ska folkhögskolan vara?... Läs mer

Ladda ned rapport

Jämlikhetsskapande integration

Omslag jämlikhetsskapande integration

20 juni. Dagens värld präglas av ökande ojämlikhet. Även om skillnaden i inkomst mellan länder verkar ha jämnats ut under de senaste årtiondena, så fortsätter skillnaderna inom länder att öka. Och ojämlikheten ökar snabbare i Sverige än i de flesta jämförbara länder. Ojämlikheten är en drivkraft bakom den ökande migrationen i världen. I dag räk- nar den... Läs mer

Ladda ned rapport

Integrationsutmaningen: Fackliga förslag och lösningar

Integrationsutmaningen

23 maj. Sverige står inför en integrationsutmaning. Tusentals människor har på livsfarliga vägar flytt undan krig och förföljelse för att finna en ny fristad. Människor med kunskap, erfarenhet och viljan att påbörja ett nytt liv i Sverige. Frågan är nu hur den framtiden ska se ut och hur Sverige som land tar sig an uppgiften? Rapporten Integrationsutmaningen:... Läs mer

Ladda ned rapport

Sabotera inte öppenheten om partipolitikens pengar

omslag partipolitik

10 maj. Efter mer än tio års fördröjning beslöt Sveriges riksdag under mars 2014 att införa ”Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier”, insynslagen. De första redovisningarna enligt lagens krav blev offentliga på Kammarkollegiets hemsida under sommaren 2015. Ungefär samtidigt tillsatte regeringen Reinfeldt en ny kommitté med uppgift att lägga fram förslag så att lagen så... Läs mer

Ladda ned rapport

Krympande utrymme för det civila samhället

omslag krympande utrymme för det civila samhället

26 april. Superutvecklingsåret 2015 är över. Avtal om nya hållbara utvecklingsmål, om finansieringen av dem och avtal  om att motverka växthuseffekten är på plats. Men för det civila samhället fortsätter klimatet att försämras. Länder i alla delar av världen inför eller skärper restriktioner som försvårar för civilsamhällets organisationer, framför allt de som arbetar för demokrati och mänskliga... Läs mer

Ladda ned rapport

USA:s växande klyftor – vad händer med The American Dream?

Omslag USAs klyftor

31 mars. Författaren, utrikeskorrespondenten och USA-kännaren Karin Henriksson har läst böcker och rapporter av forskare som Putnam, Deaton, Inglehart och Stiglitz och besökt samhällena Rowan och Eden i North Carolina där jobben försvinner. De 400 rikaste i USA äger lika mycket som de 150 miljoner som äger minst. Andelen som får pension från arbetsgivaren har sjunkit till strax under 35... Läs mer

Ladda ned rapport