Rapporter

Transnationell jämlikhetspolitik

omslag transnationell jämlikhetspolitik

11 april. I den europeiska samtiden är vi, våra arbeten, brist på arbeten, idéer, ekonomiska kriser, ekonomisk tillväxt, konflikter och politik i rörelse över nationsgränser. Detta är ett nytt samhälle och ett nytt sätt att leva som saknar en tydlig jämlikhetspolitik. En politik för social rättvisa som strävar efter att ge alla människor och inte endast ett... Läs mer

Ladda ned rapport

Movement Lawyers

Omslag Movement Lawyers

14 februari. The road towards a society-changing law – of power, civil society and the need for new lawyers Rami Al-Khamisi has written the report he himself had wanted to read as a new law student and as an organizer. To be strengthened and inspired. To get the proper tools. In order to use the law to push... Läs mer

Ladda ned rapport

Hushållsnära tjänster för äldre

Omslag hushållstjänster för äldre

30 januari. Efterfrågan på hushållsnära tjänster har vuxit de senaste decennierna. En anledningen är den ökade andelen människor som blir äldre och att köp av hushållsnära tjänster har vuxit inom den gruppen. I den nya studien ”Hushållstjänster för äldre” analyserar Helene Brodin, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, och Lars Fredrik Andersson, Institutionen för geografi och... Läs mer

Ladda ned rapport

Welcoming Refugees – Local European Experiences | Conference report

Omslag WELREF17

27 januari. This is a report from the conference “Welcoming Refugees – Local European Experiences” that was held in Norrköping, Sweden from 25 to 27 January, 2017. The conference gathered more than 130 representatives from local municipalities and research institutions from 16 European countries. The report was written during the conference, and published on 27 January 2017.... Läs mer

Ladda ned rapport

Den farliga mångfalden – om Sverigedemokraternas världsbild

SD rapport omslag

13 januari. Alla vet att Sverigedemokraterna är ett parti som vill förhindra invandring till Sverige. Tyvärr stannar förståelsen av partiet ofta just där. Sverigedemokraterna är ett parti som är mot invandring och mot muslimsk invandring mer specifikt. Det gör att många i dagligt tal tycker att det räcker med att kalla partiet för populistiskt eller högerpopulistiskt. Visst kan... Läs mer

Ladda ned rapport

En väg mot tillväxt och ökad sysselsättning i Europa

omslag-en-vag-mot-tillvaxt

22 december. Chefen för den europeiska centralbanken, Mario Draghi, meddelade den 1 juli 2012 att hans institution skulle ”göra allt som behövdes för att rädda euron”. Europeiska unionens ekonomiska politik styrs i dag av denna fasta föresats att till varje pris rädda och vidmakthålla en valutaunion som leder vidare mot en ”allt fastare gemenskap”. Projektet är i... Läs mer

Ladda ned rapport

Tillbaka till socialförsäkringar för alla

omslag-socialforsakringar

21 december. Sedan mitten av 1990-talet har täckningsgraden i de allmänna socialförsäkringarna minskat kraftigt. Parallellt har olika lösningar organiserats utanför den allmänna försäkringen i form av olika typer av tilläggsförsäkringar. Det rör sig framförallt om kollektivavtalade lösningar. I denna rapport diskuteras konsekvenserna av denna utveckling. Vidare presenteras en skiss på hur en reform skulle kunna genomföras för... Läs mer

Ladda ned rapport

En alltmer osäker bransch

omslag-barplockning-2016

6 december. Trots att bärplockningsbranschen har sanerats behövs fortsatta reformer. Framför allt för att garantera att plockarna får drägliga villkor, men faktiskt också för att rädda en alltmer skakig bransch. Detta blev tydligt säsongen 2016 när bärpriserna var historiskt låga. Den här rapporten handlar om vad som hände under säsongen 2016 inom den kommersiella plockningen av vilda... Läs mer

Ladda ned rapport

Återhämtning var god dröj

omslag-aterhamtning

3 december.  Åtta år har gått sedan finanskrisen. Världsekonomin karakteriseras fortsatt av att arbetslösheten är hög och att skuldsättningen är rekordhög i både privat och offentlig sektor. Tillväxtutsikterna förblir låga och den internationella handeln är ovanligt svag. Varför dröjer återhämtningen? I rapporten Återhämtning var god dröj tar sig Sandro Scocco, Arena Idés chefsekonom, och Lars Fredrik Andersson,... Läs mer

Ladda ned rapport

När kommunen blev en marknad – trettio år med New Public Management i Uppsala kommun

linnekarta

3 november. Rapporten När kommunen blev en marknad är en beskrivning av trettio års styr- och organisations­experiment i Uppsala kommun, av de bakomliggande nyliberala idéer som till stor del styrt denna utveckling (New Public Management), samt av några konsekvenser denna utveckling fått för den kommunala verksamheten. Rapporten inleds med en beskrivning av de nyliberala idéerna, som idag ofta går under namnet New Public... Läs mer

Ladda ned rapport