Rapporter

Den farliga mångfalden – om Sverigedemokraternas världsbild

SD rapport omslag

13 januari. Alla vet att Sverigedemokraterna är ett parti som vill förhindra invandring till Sverige. Tyvärr stannar förståelsen av partiet ofta just där. Sverigedemokraterna är ett parti som är mot invandring och mot muslimsk invandring mer specifikt. Det gör att många i dagligt tal tycker att det räcker med att kalla partiet för populistiskt eller högerpopulistiskt. Visst kan... Läs mer

Ladda ned rapport

En väg mot tillväxt och ökad sysselsättning i Europa

omslag-en-vag-mot-tillvaxt

22 december. Chefen för den europeiska centralbanken, Mario Draghi, meddelade den 1 juli 2012 att hans institution skulle ”göra allt som behövdes för att rädda euron”. Europeiska unionens ekonomiska politik styrs i dag av denna fasta föresats att till varje pris rädda och vidmakthålla en valutaunion som leder vidare mot en ”allt fastare gemenskap”. Projektet är i... Läs mer

Ladda ned rapport

Tillbaka till socialförsäkringar för alla

omslag-socialforsakringar

21 december. Sedan mitten av 1990-talet har täckningsgraden i de allmänna socialförsäkringarna minskat kraftigt. Parallellt har olika lösningar organiserats utanför den allmänna försäkringen i form av olika typer av tilläggsförsäkringar. Det rör sig framförallt om kollektivavtalade lösningar. I denna rapport diskuteras konsekvenserna av denna utveckling. Vidare presenteras en skiss på hur en reform skulle kunna genomföras för... Läs mer

Ladda ned rapport

En alltmer osäker bransch

omslag-barplockning-2016

6 december. Trots att bärplockningsbranschen har sanerats behövs fortsatta reformer. Framför allt för att garantera att plockarna får drägliga villkor, men faktiskt också för att rädda en alltmer skakig bransch. Detta blev tydligt säsongen 2016 när bärpriserna var historiskt låga. Den här rapporten handlar om vad som hände under säsongen 2016 inom den kommersiella plockningen av vilda... Läs mer

Ladda ned rapport

Återhämtning var god dröj

omslag-aterhamtning

3 december.  Åtta år har gått sedan finanskrisen. Världsekonomin karakteriseras fortsatt av att arbetslösheten är hög och att skuldsättningen är rekordhög i både privat och offentlig sektor. Tillväxtutsikterna förblir låga och den internationella handeln är ovanligt svag. Varför dröjer återhämtningen? I rapporten Återhämtning var god dröj tar sig Sandro Scocco, Arena Idés chefsekonom, och Lars Fredrik Andersson,... Läs mer

Ladda ned rapport

När kommunen blev en marknad – trettio år med New Public Management i Uppsala kommun

linnekarta

3 november. Rapporten När kommunen blev en marknad är en beskrivning av trettio års styr- och organisations­experiment i Uppsala kommun, av de bakomliggande nyliberala idéer som till stor del styrt denna utveckling (New Public Management), samt av några konsekvenser denna utveckling fått för den kommunala verksamheten. Rapporten inleds med en beskrivning av de nyliberala idéerna, som idag ofta går under namnet New Public... Läs mer

Ladda ned rapport

Svensk industris konkurrenskraft i en ny global ekonomi

omslag-daniel-lind

20 oktober. Hur fungerar den globala ekonomin? I vilken utsträckning är Kina världens fabrik? Hur konsumtionsledd är USAs tillväxt, och hur stort är USAs bidrag till de globala obalanserna? Hur handelsberoende är Sverige och vilka är våra viktigaste handelspartners? Hur konkurrenskraftig är svensk ekonomi och svensk industri, och vad har hänt med Sverige sedan finanskrisen 2008-09? Detta är några av de frågor... Läs mer

Ladda ned rapport

The Populist Signal

omslag-the-populist-signal

17 oktober. The Populist Signal handlar om den turbulenta politiska scen som utspelas i Storbritannien och över hela Västeuropa. Rapporten beskriver ökningen av populistiska partier som en produkt av besvikelse med politiska partier och val, av människor som känner att de inte har en röst i de beslut som fattas. Författaren Claudia Chwalisz skriver om medborgarnas minskade tilltro till ”etablissemanget” och politiska partiers problem... Läs mer

Ladda ned rapport

Osäkra jobb

omslag-osakra-jobb

6 oktober. - Fackliga strategier för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar I Sverige minskar tillsvidareanställningarna sedan mer än 20 år tillbaka. I stället ökar antalet tidsbegränsade anställningar, timvikariat, projekt- och provanställningar som aldrig leder till en fast anställning. Det handlar om ”sms-anställningar”, anställningar där medarbetaren får ett sms med kort varsel om när nästa pass börjar.... Läs mer

Ladda ned rapport

Policies for Innovation in Times of Digitalization

omslag-policies-of-innovation

29 september. Rapporten ”Politics for Innovation in Times of Digitalization. A Comparative report on innovation policies in Finland, Sweden and Germany” är ett resultat av ett samarbete mellan de tre tankesmedjorna Arena idé, Friedrich Ebert Stiftung i Tyskland, samt Kalevi Sorsa Foundation i Finland. Det finns förstås många skillnader mellan Sverige, Tyskland och Finland. Men ett viktigt gemensamt drag... Läs mer

Ladda ned rapport